elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 22.02.2024

Statut prawny
Struktura organizacyjna

Zespół Szkół posługuje się nazwą

 

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Powstańców Śląskich w Bytomiu (w skr. PSB-ZS)

 

Siedziba PSB-ZS znajduje się w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10.

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu to:

Technikum nr 2
X Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Branżowa Szkoła II stopnia

Organem prowadzącym jest Miasto Bytom.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowiceach.


PSB-ZS jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

Struktura organizacyjna PSB-ZS:

Jednostką organizacyjną zespołu jest szkoła. Podstawową jednostką szkoły oddział.

Formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Zajęcia organizowane są w systemie lekcyjnym dla poszczególnych oddziałów. Zespół szkół organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. Organizację pracy PSB-ZS określają Statuty Szkół.

Organami PSB-ZS są:

Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Samorząd Szkolny,
Rada Rodziców.

 

Przedmiotem działalności PSB-ZS jest nauczanie i wychowanie uczniów zgodnie z zadaniami określonymi w przepisach prawa oświatowego.

Szczegółowe cele i zadania określają Statuty.
Statut X Liceum Ogólnokształcącego.
Statut Technikum nr 2.
Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego. W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

 


Wszelkie sprawy i zapytania należy kierować do sekretariatu szkoły.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Anna Hyla
Lista załączników: 4
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2023
Liczba wyświetleń: 428
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.11.2023
12:20:19
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:20:07
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:18:58
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:18:31
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:17:44
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:16:58
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:15:07
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:13:58
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:13:44
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:13:07
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:12:45
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:12:34
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:12:04
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:11:23
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:08:57
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:08:12
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:07:12
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:04:52
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
27.11.2023
12:02:16
edycja
Anna Hyla
Statut prawny
Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:38:16
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:35:53
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:34:45
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:34:04
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:32:28
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:29:07
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:28:26
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:25:45
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:16:05
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
04.02.2022
13:07:07
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny