elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 02.10.2022

Statut prawny
Struktura organizacyjna

Zespół Szkół posługuje się nazwą

 

PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Powstańców Śląskich w Bytomiu (w skr. PSB-ZS)

 

Siedziba PSB-ZS znajduje się w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10.

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu to:

Technikum nr 2
X Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
Branżowa Szkoła II stopnia

Organem prowadzącym jest Miasto Bytom.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowiceach.


PSB-ZS jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

Struktura organizacyjna PSB-ZS:

Jednostką organizacyjną zespołu jest szkoła. Podstawową jednostką szkoły oddział.

Formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Zajęcia organizowane są w systemie lekcyjnym dla poszczególnych oddziałów. Zespół szkół organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. Organizację pracy PSB-ZS określają Statuty Szkół.

Organami PSB-ZS są:

Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Samorząd Szkolny,
Rada Rodziców.

 

Przedmiotem działalności PSB-ZS jest nauczanie i wychowanie uczniów zgodnie z zadaniami określonymi w przepisach prawa oświatowego.

Szczegółowe cele i zadania określają Statuty.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa oświatowego. W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

 


Wszelkie sprawy i zapytania należy kierować do sekretariatu szkoły.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Bogdan Ciepłak
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 07.02.2022
Liczba wyświetleń: 121
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.02.2022
14:38:16
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:35:53
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:34:45
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:34:04
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:32:28
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:29:07
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:28:26
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:25:45
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny i Struktura organizacyjna
07.02.2022
14:16:05
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny
04.02.2022
13:07:07
edycja
Bogdan Ciepłak
Statut prawny